eCPR. Nie znam cię ale mogę cię zrozumieć


Doświadczenie kryzysu jest inne dla każdego człowieka. Każdy ma inne zasoby, możliwości, ograniczenia. Kiedy jest odcięcie od emocji i zaczynamy je odkrywać, bywa, że przychodzi mocny kryzys.  Wspólne dla osób w w kryzysie bywa to, że wpadają w monolog, odcinają się od własnych trudnych emocji i od ludzi. Ale każdy jest autentyczny w swoich przeżyciach. Emocjonalność jest naturalna. Żeby czuć autentycznie trzeba dać sobie wpierw przyzwolenie. Dopuścić doznania z ciała. Mieć gotowość do odczuwania dyskomfortu. Odwagę do bycia wrażliwym. Przestrzeń na różne sposoby doświadczenia. Czy to łatwe czy trudne?
Co znaczy połączyć się ze swoim sercem?

Metoda Emocjonalnej Reanimacji eCPR została stworzona przez dr Daniela Fishera, amerykańskiego psychiatrę i biochemika, u którego w młodości zdiagnozowano schizofrenię. Wyzdrowiał i postanowił zająć się zdrowiem psychicznym, a przede wszystkim humanizacją procesu zdrowienia. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu opublikowała dane badawcze z Finlandii. W Zachodniej Laponii w okresie 30 lat zanotowano aż 90%-owy spadek odsetka osób chorych na schizofrenię, dzięki terapiom opartym na otwartym dialogu. 
Wyniki ukazują, że pacjenci z diagnozą schizofrenii leczeni przy pomocy Podejścia opartego na Otwartym Dialogu w ciągu 2 lat byli hospitalizowani znacznie rzadziej (14 dni/osobę) niż pacjenci leczeni innymi metodami (117 dni/osobę). Leki neuroleptyczne stosowano u nich jedynie w 33% przypadków, na którymkolwiek etapie leczenia, zaś w grupie porównawczej w 100% przypadków. Natomiast w każdym przypadku miało miejsce aktywne zaangażowanie rodzin w proces leczenia, ze średnią 26 spotkań w ciągu dwóch lat. Efektem takiego sposobu leczenia był znacznie szybszy powrót do zdrowia (nawroty jedynie u 24% pacjentów w porównaniu do 71% w grupie leczonej tradycyjnie) i do pełnego zatrudnienia (81% w porównaniu do 43%). W ciągu 5 lat aż 86% pacjentów leczonych metodą otwartego dialogu wróciło do poprzedniej aktywności – studiów, pracy lub jej poszukiwania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów. 
Pozytywne wyniki Podejścia opartego na Otwartym Dialogu mogą wskazywać, że psychoza nie musi już oznaczać zwiastuna choroby, lecz można ją postrzegać jako jeden ze sposobów na radzenie sobie z kryzysem i po tym kryzysie. Wiele lub nawet większość ludzi jest w stanie wrócić do aktywnego życia społecznego.

eCPR jako podejście do pracy z osobami w kryzysie jest symbiotyczne z warsztatem Asystentów Zdrowienia i terapeutów Otwartego Dialogu. 

Metoda pracy eCPR ma na celu niesienie skutecznego wsparcia osobom w kryzysie emocjonalnym.  Dialog reanimacji emocjonalnej jest poznawczo trudny do zakwalifikowania jako narzędzie pracy, z uwagi na jego miękkie kompetencje. eCPR jest narzędziem komunikacji, ale najpierw nawiązujesz dialog bez słów. Mowa emocji jest uniwersalna. To język rodzica z dzieckiem, język pierwotny ludzkości, język zwierząt, którymi przecież jesteśmy:) To przekłada się na pobudzenie relacji z drugą osobą, ale też ze samym sobą.
To niełatwe i wymagające. eCPR możesz używać w relacji, spotkaniach terapeutycznych indywidualnych i grupowych, a przede wszystkim z osobą, która jest w głębokim kryzysie i nie ma zasobów racjonalno poznawczych.  

eCPR to droga do samorozwoju.
W eCPR narzędziem jesteś Ty.
W eCPR wychodzisz od swoich emocji, przyglądasz się sobie, rozpoznajesz i werbalizujesz to, co jest w tobie, aby nawiązać więź. Nie czekasz, aż inna osoba to zrobi. Nie pytasz - co czujesz? I nie mówisz - widzę, co czujesz (przy założeniu, że drugiej osobie ciężko jest określić co czuje, lub nie dostrzega co naprawdę czuje). Kiedy ktoś miota się wśród negatywnych emocji, nie dręczysz go pytaniami. To może zostać odebrane jak atak i spowodować wycofanie. Jesteś obecny. Mówisz, co czujesz. Dajesz możliwość nawiązania kontaktu, ale to nie ty jesteś stroną dyrektywną, ani nawet inicjującą. 
Przerzucasz się na bycie obecnym z zadawania pytań uścislających i udzielania rad.

Wspierasz innych w odzyskaniu ich osobistego głosu. 


Możesz być bardzo zły ale realnie nie wiedzieć, co czujesz, nie być świadomym, co się pod tym kryje. Nawet jeśli rozumiesz, że twoja złość wynika z niezaspokojonych potrzeb, dialog ze sobą może odbywać się na poziomie racjonalnym, analitycznym. Puszczenie emocji jest czymś więcej. To pomaga obudzić świadomość, poczuć życie, rozumieć je przez kontakt ze sobą. 

W eCPR ważna jest gotowość. Na jakie elementy się składa?

Jesteś w połączeniu ze sobą. Umiejętność rozpoznawania, nazywania swoich emocji i przyjmowanie ich.
Czujesz potrzebę, by wejść w komunikację, wzmacnianie, neutralność, szacunek dla różnic, rewitalizację.
Możesz i wiesz jak wykorzystać swoje zasoby (np. wysoką wrażliwość, empatię, pragnienie pomagania).

Składa się na 3 fazy praktykowania:

C = connect; komunikacja emocjonalna, zwłaszcza niewerbalna ze sobą i innymi
P = emPOwer; wzmacnianie przez obecność, wspólne doświadczenie celu
R = Rewitalize; rewitalizacja, zwiększenie poziomu nadziei, otwarcia, energii

7 intencji eCPR 

POŁĄCZ SIĘ.
1. Słuchaj oczami, uszami i sercem by nawiązać więź. Obserwuj siebie i drugą osobę
2. Nie reaguj na swoje pierwsze odczucia, daj sobie czas i przestrzeń by wejść głębiej, by poczuć głębiej. Wytrzymaj ciszę i dyskomfort. W tym czasie wbrew pozorom dużo się dzieje. Obserwuj na ile emocje są związane z twoją sytuacją i doświadczeniami z przeszłości. Ważne aby były to odczucia związane tylko z tą konkretną sytuacją
3. Kiedy skomunikujesz się że sobą, z odczuciami które w tobie powstają, podziel sie tym, zwerbalizuj co czujesz i przekaż drugiej osobie. Nie dzielisz się historią, nie wracasz do przeszłości, jesteś tylko w tym momencie i tylko w emocjach

WZMACNIAJ
4. Bądź w relacji bez naprawiania i osądzania. Radzisz sobie z czyimś stresem, kryzysem, najpierw wyciszając, równoważąc siebie
5. Ze świadomością, że nie wiesz, co jest dla kogoś innego najlepsze, z otwartością razem odkrywajcie się na to, co nieznane, na nowe doświadczenia, odczucia, rozwiązania
6. Wzajemnie uwalniajcie moc uzdrawiania, mając przekonanie, że tkwi w Was, zmierzając ku zdrowiu

REWITALIZUJ
7. Rewitalizacja dotyczy obu stron. Na tym etapie wymieniacie się rolami na tym samym poziomie. Teraz ty możesz być wspierany, bo jesteś tak samo ważny. Nie zatrzymuj w sobie odczuć, które mogą cię przeciążyć. Wymiana emocjonalna jest kluczowym elementem w relacji. Towarzyszycie sobie we wzajemnym wspieraniu. Każdy jest osobą wspierającą i osobą w kryzysie.


dr Daniel Fisher był doradcą prezydenta Baracka Obamy, jest obecnie profesorem Uniwersytetu Massachusetts. Jest autorem książki "Heartbeats of Hope" (Bicie serca nadziei), która niedawno została przetłumaczona na język polski. Książka jest empatycznym i czułym przewodnikiem dla osób doświadczających kryzysów psychicznych i szukających możliwości samodzielnego wyjścia z ich cienia. Zawiera osobiste doświadczenia odzyskiwania siebie po dotkliwym kryzysie psychicznym i diagnozie schizofrenii. Fundamentem autorskiej metody wracania do zdrowia jest nadzieja. Kiedy nadzieja słabnie, trzeba ją reanimować – jak zatrzymane serce. Ale jak wskrzesić coś, czego bicie zależy już nie od krążenia krwi, lecz od przepływu emocji i woli życia? Jak ratować roztrzaskaną psychikę z krępujących ją sideł ciemności? I jak wzmocnić własny Głos, jeśli jego wibracje uległy destrukcyjnemu rozstrojeniu?

"Bicie serca nadziei" przynosi odpowiedzi na te pytania. Autor osobom doświadczających kryzysów psychicznych podaje ożywcze antidotum i przywraca im sprawczość. Książka to inspirująca opowieść o potędze ludzkiego ducha i sile nadziei, której bicie rozprasza traumy oraz lęki. Fisher, przeplatając naukowe ekspertyzy z poetyckimi reminiscencjami własnych przeżyć, zmienia postrzeganie chorób psychicznych – stają się one źródłami mądrości, a nie zagrożenia.

Nadzieja nie jest abstrakcyjnym pojęciem. To potężna siła, która realnie zmienia i ratuje życia. 
Książkę wydała Fundacja Wielogłosu, a można zamówić ją TUTAJ 

FREGMENTY:

- "Trzeba znaleźć sposób, by być wobec drugiego człowieka całkowicie otwartym, podejść do niego z otwartym umysłem. Nie ma planu ani listy pytań. Trzeba po prostu być. Kiedy to robię, jestem w stanie nawiązać z kimś więź. Z tej więzi wyłaniają się umocnienie i obudowa. To naturalny proces. eCPR jest raczej oduczaniem niż nauką".

- "Ludzie odgrywający rolę wspierającego czasami czują, że muszą naprawić osobę w kryzysie. Zdarza się, że próbują rozwikłać cudze problemy w celu zaradzenia własnym lękom. Ten mechanizm nazywa się 'unikaniem doświadczenia'."

W 2023 pod jego skrzydłami dr Dana Fishera zdobyłam certyfikat praktyka eCPR.
Informacje użyte w treści pochodzą z materiałów kursowych dystrybuowanych przez organizatora Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego oraz ze strony Fundacji Wieloogłosu i Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu.

Intro to emotional CPR (eCPR) by Daniel Fisher 2022
Vision for the Future - Community Dialogue

Inne teksty na blogu o kryzysie ↘️

Mam kryzys i nie zawaham się go użyć

O kryzysie matki

Kiedy i dlaczego nie pomoże ci coach?

Jak zmieniać swoje życie?

Psychoneuroimmunologia

Racjonalna Terapia Zachowania

Uzależnienie od alkoholuCopyright © Szablon wykonany przezBlonparia